"Φωτογραφικό οδοιπορικό στην ιστορική βρύση του Κούκη, στη κάτω γειτονιά".  (Φωτογράφος: Τώνια Ασημακοπούλου, 2018)

© 2017 by AID360 Limited Hong Kong. All rights reserved.