«Περί αντικαταστάσεως υπηρέτου του εν Ίσαρι Ελλ. Σχολείου»

Ένα ακόμα σπάνιο ντοκουμέντο έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο ιστορικό αρχείο που αφορά το χωριό μας.

Επί πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη, στο Φ.Ε.Κ. της 19ης Ιανουαρίου 1883 με αριθμό 22 και στο άρθρο 19, αποφασίζεται η αντικατάσταση του επιστάτη  του Ελληνικού Σχολείου στο Ίσαρη, Αθ.  Γεωργόπουλου από τον Ανδρ. Τσουτσουμπρή, με μηνιαίο μισθό 22 ½ νέων δραχμών. Υπογράφει ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης Κ. Λομβάρδος.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο του Ίσαρη Γιάννη Φιλιππούση από το Βάστα για την ανάδειξη αυτού του μοναδικού και συνάμα σπανίου αρχείου.

© 2017 by AID360 Limited Hong Kong. All rights reserved.